x
Ime:
Priimek:
Telefonska številka:
Prevoženi km:
Št. šasije:
Model:
Tip motorja:
Redni servis
Popravilo vozila
Popravilo poškodovanega vozila

OSNOVNI PODATKI

Naziv podjetja: AVTO MOČNIK, trgovsko,proizvodno in storitveno podjetje, Kranj
Skrajšan naziv podjetja: AVTO MOČNIK, d.o.o., Kranj
Sedež podjetja: Britof 162, 4000 Kranj
Matična številka: 5890764
Identifikacijska številka za DDV: SI54101778
Transakcijski račun: 05100 – 8010131157 odprt pri ABANKA VIPA d.d.


© 2012 AVTO MOČNIK, d.o.o., Kranj | T 04/ 281 77 11 | F 04/ 281 77 10 | info@avtomocnik.si